Returregler

Angrerett

Sammendrag av dansk forbrukerlovgivning

Når du kjøper hddprice. Du vil også bli dekket av hddprice. Begrensede garantier.

På denne siden foreslår vi at du forklarer dine kunder hvordan de byter ut hvis de ikke er fornøyd med mottatte produkter. .. Bortsett fra å skape tillit til kundene dine, er å tilby en returpolitikk også innenfor de rettslige retningslinjene for driften av e-handel.

14 DAGENS FORBINDELSE AV PERIODEN

Dersom forbrukeren utøver sin rett til å trekke seg, forbrukeren må innen 14 dager

I Norway har du spesielle rettigheter når du kjøper hos en næringsdrivende som forbruker. Du er en forbruker dersom du hovedsakelig handler for formål utenfor ditt forretningsområde. En markedsdeltaker er en part som opptrer for formål som knytter seg til virksomheten.

Som utgangspunkt må du forvente at varen returneres i en aksje, slik at den kan selges igjen som ny.

Dette kan omfatte:

  • At produktet skal returneres i sin opprinnelige emballasje,Harddisken er ikke brukt, og den elektrostatiske emballasjeposen har ikke blitt åpnet
  • At alle merkene er på produktet.
  • At seglene ikke er brutt
  • Du må forsikre deg om at harddisken ikke er ødelagt og at det ikke er skade på utseendet. Hvis vi mottar RMA for å bekrefte at harddisken virker bulket, ripet eller skadet, vi nekter å være ansvarlig for erstatning, garanti og returnering.

Forbrukerens forpliktelser ved utøvelse av retten til å trekke seg

§ 24 § I tilfelle tilbaketrekning fra en avtale om et produkt skal forbrukeren: med mindre den næringsdrivende har tilbudt å samle inn varene; sende eller levere varene til den næringsdrivende eller en person, som er tillatt av den driftsansvarlige til å motta varene, Uten unødig opphold og senest 14 dager etter denne datoen, dersom forbrukeren har underrettet næringsdrivende om sin beslutning om å bruke vinen, i samsvar med nr. 20; rett til ytelser.

Nr. 1 og 2 skal lyde: 2. Forbrukeren skal bære de direkte kostnadene ved returnering av varene. Med mindre den næringsdrivende enten har gitt seg samtykke til å holde dem eller har unnlatt å underrette forbrukeren om at forbrukeren må betale kostnadene, jf. § 8 pt. 1, nr. 12.

Nr. 1 og 2 skal lyde: 3. I tilfelle av kontrakter inngått utenfor den næringsdrivendes forretningssted: dersom varene er levert til forbrukerens hjem på tidspunktet for inngåelsen av avtalen, samler inn varene for egen regning dersom i kraft av sin art kan varene normalt ikke returneres med post.

Nr. 1 og 2 skal lyde: 4. 4 Advarsler og forsiktighetsregler I tilfelle avtale om et produkt som er inngått utenfor den næringsdrivendes forretningssted eller på en avtale om et produkt som er inngått utenfor den næringsdrivendes forretningssted ved salg av vedlegg II dersom den næringsdrivende har tilbudt å samle inn varene, og eventuelt omfattet av nr. 3. 3 varene sendes gratis til forbrukeren, dersom den næringsdrivende ikke samler inn varene innen tre måneder etter denne datoen, dersom den næringsdrivende i samsvar med nr. 20, har mottatt underretning om forbrukerens beslutning om å trekke avtalen. Forbrukeren kan tilbakeholde det mottatte inntil godtgjøringen eller en del av den er tilbakebetalt.

Nr. 1 og 2 skal lyde: 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Forbrukeren skal bare være ansvarlig for enhver forringelse av varenes verdi som følge av annen håndtering av varene, annet enn det som er nødvendig for å fastsette varenes art, egenskaper og funksjon. Forbrukeren skal imidlertid ikke være ansvarlig for en forringelse av varene: dersom den næringsdrivende ikke har meldt angrepsretten, jf. § 8 pt. 1, nr. 9.Når begynner reverseringen?

Den 14 dagers tilbakeholdelsesperioden vil ikke starte før du har mottatt varen.

Du har fått varen, for eksempel når den er plassert i postkassen din, når, i avtale med deg, det er blitt plassert i et skur eller lignende eller levert på arbeidsplassen din. Hvis varen er plassert i et pakkeskap eller et butikk der du må hente det opp, starter avlysingstiden først etter at du har henta opp elementet i pakken/lageret.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg vil angre på kjøpet?

Dersom du ønsker å avlyse kjøpet, har du 14 dager på å varsle nettbutikken. Du må sende en tydelig og tydelig beskjed til nettbutikken om at du ønsker å utøve din angrepsrett.

I mange tilfeller vil nettbutikken ha en online funksjon eller standard skjema som du kan bruke. Dersom nettshoppen ikkje gjør det, kan du senda e-post eller brev. Lagra e-post eller få ei kvittering for å visa at du har sendt brevet.

Når du har beskjed om at du vil avlyse kjøpet ditt, har du 14 dager til å returnere varen til nettbutikken. Når du avbryter et nettkjøp, er du ansvarlig dersom elementet forsvinner eller brenner under transporten tilbake til nettbutikken. Det er derfor en god idé å følge bruksanvisningen i nettbutikken når du returnerer produktet.

Webshoppen har 14 dager til å betale tilbake pengene til deg etter at du har beskjed om at du er lei deg. Du må få tilbake alle pengene, inkludert de opprinnelige leveringskostnadene. Du må imidlertid betale for transport av produktet tilbake til nettbutikken, med mindre du har avtalt noe annet med nettbutikken.Dersom produktet har en feil som selger er ansvarlig for, har du som forbruker rett til:

Få produktet reparert (fjerning)
Skal produktet byttes mot en ny (erstatningsforsyning)
Motta et forholdsmessig avslag i prisen,
Trekk tilbake kjøpet dersom feilen ikke er ubetydelig.


GARANTI

Du har alltid en toårig lovgaranti.

1 år ekstra garanti for totalt 3 års garanti.

Du må forsikre deg om at harddisken ikke er ødelagt og at det ikke er skade på utseendet. Hvis vi mottar RMA for å bekrefte at harddisken virker bulket, ripet eller skadet, vi nekter å være ansvarlig for erstatning, garanti og returnering.

Hvis produktet er defekt innen tre år etter kjøp, kontakt oss så snart som mulig.

 

Hvem er ansvarlig for returkostnader?
Vi er ansvarlige for returkostnaden hvis det er årsaken til feilen.
Den kan refunderes opptil 230 NOK, anbefaler vi Post Economic Pack

 

Dersom feilen for eksempel synes å være omfattet av kjøpslovens manglende samsvar, selgeren er ansvarlig for å reparere eller erstatte varene med en ny, eller - dersom feilen er betydelig - for å få pengene tilbake.

Du er forpliktet til å informere produktet SN og det må oppfylle ordren SN
Du må forsikre deg om at produktet ikke blir ødelagt

Du er ansvarlig for produktet til det returneres til selger.